Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) vás srdečne pozýva na prednášku

Ing. Štefana Kohúta

emeritného pracovníka Výpočtového strediska Centra spoločných činností SAV

pod názvom:

Akademik Ivan Plander

zakladateľ slovenského IT sektora

 


Prednáška sa koná:

v stredu 11. decembra 2019 o 14:00 hod.


v zasadačke Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU číslo A-616, 6. poschodie, A-blok


Pozvánka a tézy prednášky pdf (369 kB)