Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) vás srdečne pozýva na prednášku

Jakuba Kapuša

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA)

pod názvom:

Prvá slovenská družica a aktivity SOSAPrednáška sa koná:

v stredu 14. novembra 2018 o 14:00 hod.
v zasadačke Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU, č. dverí A616, blok A, 6. poschodie

Pozvánka a tézy prednášky jpg (296 kB)