Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Predaj sa uskutoční na prízemí medzi blokmi A a B. Súkromné osoby platia v hotovosti, pracoviská FEI môžu i na faktúru. V tom prípade sústredia požiadavky za pracovisko a nahlásia ich do 31.10.2006 písomne s uvedením zdroja financovania Knižnici FEI, ktorá vystaví súhrnnú objednávku za fakultu.