Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Agentúra SAIA pozýva na seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Termín: 20. apríla 2016 o 10.00 hod.
Miesto: FEI STU, Ilkovičova 3, poslucháreň DE 300

SAIA