Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská akademická informačná agentúra SAIA pozýva na seminár o štipendijných a grantových možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie je určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Termíny seminárov:

1. Fakulta informatiky  a informačných technológii STU, Ilkovičova 2, Bratislava
Malá aula, 18. 10. 2016 o 9.00 hod.

2. Stavebná  fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava
Miestnosť B106, 19. 10.2016 o 13.00 hod.

plagát   plagát