Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Prezidentka Zuzana Čaputová 14. júla 2020 vymenovala 54 nových profesorov a profesoriek. Medzi nimi bolo osem nových profesorov a profesoriek pôsobiacich na STU, z ktorých traja sú z Fakulty elektrotechniky a informatiky.

 


Novými profesormi FEI STU sú prof. Ing. Anton Beláň, PhD.prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. z Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky a prof. Ing. Martin Weis, DrSc. z Ústavu elektroniky a fotoniky.

 

 

Podľa prezidentky titul profesor v sebe obsahuje aj tézu, že každý z jeho nositeľov je schopný vedeckého výkonu veľkej hodnoty a takéto výkony naša spoločnosť naliehavo potrebuje, ak máme udržať krok v spolupráci i v konkurencii s medzinárodným prostredím.

"Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, čo v nej je, vaše nároky na ňu musia byť tie najvyššie. Pretože tituly z našich univerzít platia v celej Európe, aj profil absolventa našej vysokej školy musí mať parametre európskeho štandardu. Keďže v tejto oblasti majú vysoké školy veľkú autonómiu, práve vy môžete byť zodpovednými strážcami kvality a posilňovania spoločenského postavenia a prestíže nášho vysokého školstva."

Profesori by podľa prezidentky mali byť strážcami kvality a posilňovania spoločenského postavenia a prestíže vysokého školstva na Slovensku a prispieť k múdrosti spoločnosti. "Múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť, je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ, lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak, vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti."

"Profesúra je najvyššou akademickou métou, predstavuje vrcholný miľník v akademickej kariére vedcov a vedkýň. Preto chcem všetkým novým profesorom a profesorkám na STU srdečne zagratulovať a verím, že budú spoľahlivými garantmi špičkových vedeckých výkonov vo svojej oblasti," uviedol v reakcii na vymenovanie profesorov rektor STU Miroslav Fikar.  

Zdroj: www.stuba.sk, www.prezident.sk