Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

prof. Ing. Štefana Kozáka, PhD.

Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU

pod názvom:

Priemyselná revolúcia Industry 4.0 - vízie a realita

Prednáška sa koná

v stredu 10. mája 2017 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov FEI STU, prízemie blok B


Pozvánka a tézy prenášky jpg (211 kB)