Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Postup pri podaní prihlášky na bakalárske štúdium na FEI STU na akademický rok 2010/2011 (pdf, 84kB)

-prihlášky na štúdium môžete podávať do 30.04.2010


Postup pri podávaní prihlášky na inžinierske štúdium na FEI STU na akademický rok 2010/2011
(pdf, 289kB)

-prihlášky na štúdium môžete podávať do 17.05.2010


Elektronická prihláška na štúdium
na FEI STU spustená dňa 22.01.2010.

Tlačivo prihlášky na bakalárske štúdium (pdf, 130kB)

Tlačivo prihlášky na inžinierske štúdium (pdf, 224kB)

Číslo účtu: 7000084998 8180

Variabilný symbol: pozri „Postup pri podávaní prihlášky..“

Poplatok: pozri „Postup pri podávaní prihlášky..“