Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prijímacie konanie na Bc. štúdium na akad. rok 2020/21 je otvorené do 30. 4. 2019.


Viac informácií:

https://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium-na-akademicky-rok-2019-2020.html?page_id=3759 


Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky: 

https://is.stuba.sk/prihlaska/


Postup pri podávaní e-prihlášky:

http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/postup-pri-podani-elektronickej-prihlasky.html?page_id=3762