Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prijímacie konanie na Bc. štúdium na akad. rok 2019/20 je otvorené od 15. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Viac informácií:

https://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium-na-akademicky-rok-2019-2020.html?page_id=3759

 

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky: http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Postup pri podávaní e-prihlášky: http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/postup-pri-podani-elektronickej-prihlasky.html?page_id=3762