Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Termín konania prijímacej skúšky na študijné programy viď nižšie je 21. 6. 2016 o 9,00 hod.:

  • Aplikovaná informatika v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika
  • Elektroenergetika v študijnom odbore 5.2.30 Elektroenergetika
  • Fyzikálne inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo
  • Jadrová energetika v študijnom odbore 5.2.31 Jadrová energetika
  • Mechatronické systémy v študijnom odbore 5.2.16  Mechatronika
  • Meracia technika v študijnom odbore 5.2.54  Meracia technika
  • Robotika a kybernetika v študijnom odbore 9.2.7  Kybernetika
  • Telekomunikácie v študijnom odbore 5.2.15 Telekomunikácie
  • Teoretická elektrotechnika v študijnom odbore 5.2.10  Teoretická elektrotechnika

 

Termín konania prijímacej skúšky na študijný program viď nižšie je 28. 6. 2016 o 10,00 hod.

  • Elektronika a fotonika v študijnom odbore 5.2.13  Elektronika