Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Cieľom školení je poskytnúť záujemcom o prácu v systéme e-vzdelávania možnosť absolvovať vzdelávacie aktivity zamerané na nosné témy z tejto oblasti a rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje s aktívnym využitím tejto metodiky.

Podrobnejšie informácie: http://www.primakurzy.sk/web/slovak/view_kurz_detail.php?id=28