Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V piatok 1. 2. 2019 rektor STU prof. Redhammmer slávnostne odovzdal menovací dekrét prof. Oravcovi, čím ho oficiálne uviedol do funkcie dekana FEI STU na nové funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.

 

 

Rektor zaželal dekanovi aj fakulte veľa úspechov pre nasledujúce roky.