Prejsť na obsah
Dianie na FEI

8.00 – 11.30 Rokovanie v sekciách (harmonogramy jednotlivých sekcií nájdete na nástenke na prízemí bloku A) a na stránkach jednotlivých katedier, kde sa sekcie konajú.

 

11.45 – 14.45  Tlač a podpis diplomov (dekan FEI STU).

 

15.00             Aula profesora Kneppa BC300

                     Slávnostné odovzdanie ocenení:

      • Cena dekana FEI STU
      • Diplom dekana FEI STU
      • Ceny SC IEEE

Ostatné sponzorské ocenenia sa odovzdajú priamo na záver v sekciách spolu s potvrdeniami o účasti.