Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážení absolventi,

všetkým nám, absolventom, rodičom i zainteresovaným pracovníkom fakulty záleží na tom, aby sa promócie vo februári 2009 stali dôstojným aktom, ktorým ukončíme vysokoškolské štúdium.

Aby sme sa vyhli zhonu a nedorozumeniam v súvislosti s vybavovaním niektorých formalít, obraciame sa na Vás s nasledovnými upozorneniami:

 1. Každý absolvent je povinný v deň štátnej skúšky - po jej vykonaní, dostaviť sa na pedagogické oddelenie k ročníkovej referentke - pani Kratochvilovej      
 2. Promócia absolventov február 2009 sa uskutoční dňa 12. 2. 2009 o 11,00 hod.
  Aula Auréla Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody
 3. 12. 2. 2009. Program na tento deň je nasledovný:
  a) 8.00 - 9.00 h - pedagogické oddelenie - absolvent podpíše prevzatie vysvedčenia a diplomu, odovzdá potvrdenie o vrátení študijnej literatúry, odovzdá potvrdenie z internátu - z ubytovacieho oddelenia
  b) 9,00 - 10.00 h - nácvik promočného aktu s bezpodmienečnou účasťou všetkých absolventov.
 4. Pomócia absolventov február 2009 sa uskutoční  dňa 12. 2. 2009

  12. 2. 2009 - 11,00 hod. Fyzikálne inžinierstvo
    Meracia a informačná technika
    Mikroelektronika
    Kybernetika
    Robotika

 

 

 

 

Upozorňujeme všetkých na uznesenie Kolégia dekana z 26.5.1992, v zmysle ktorého absolventi, ktorí neodovzdajú včas študijnú literatúru alebo budú mať iné podlžnosti voči fakulte, nebudú promovaní.

Fotografovanie na promóciách je zabezpečené. Rovnako si môžete objednať videozáznam z promócie - bližšie informácie sa dozviete na nácviku promócií. Fotografie a videozáznamy zabezpečujú pracovníci, ktorým fakulta udelila na túto činnosť licenciu.

Na záver žiadame Vás i Vami pozvaných hostí, aby ste svojím správaním prispeli k vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni našich promócií.

Poznámka - upozorňujeme, že poistenie ako "študent" v zdravotnej a sociálnej poisťovni končí absolventovi dňom vykonania štátnej skúšky a preto v deň jej absolvovania si každý z Vás na PGO vyplní potvrdenie o absolvovaní celého štúdia na FEI STU, t. z. aj o bakalárskom štúdiu!

                                                                                                Pedagogické oddelenie