Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Všetkým absolventom, rodičom i zainteresovaným pracovníkom fakulty záleží na tom, aby sa promócie v júli 2012 stali dôstojným aktom, ktorým ukončíte vysokoškolské štúdium. 

Aby sme sa vyhli zhonu a nedorozumeniam v súvislosti s vybavovaním niektorých formalít, obraciame sa na Vás s nasledovnými upozorneniami:

  1. V deň štátnej skúšky – každý absolvent je povinný po jej vykonaní, dostaviť sa na pedagogické oddelenie k ročníkovej referentke – pani A. Kolárikovej.
  2. Promócia absolventov sa uskutoční v dňoch 12. 7. 2012 a 13. 7. 2012 – Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava.

Nasledovný časový harmonogramom - 
nácvik promočného aktu s bezpodmienečnou účasťou všetkých absolventov:

12. júl 2012 - štvrtok

1.skupina o 9:00 hod. (nácvik 7:30 hod.)    Elektroenergetika,
   Kybernetika
2.skupina o 11:00 hod. (nácvik 9:30 hod.)  Aplikovaná mechatronika
   Robotika
3.skupina o 13:00 hod. (nácvik 11:30 hod.)  Aplikovaná informatika
 

13. júl 2012 - piatok

1.skupina o 9:00 hod. (nácvik 7:30 hod.)    Fyzikálne inžinierstvo  
   Mikroelektronika
   Rádioelektronika
   Meracia a informačná technika
2.skupina o 11:00 hod. (nácvik 9:30 hod.)  Telekomunikácie
 

Upozorňujeme všetkých na uznesenie Kolégia dekana z 26. 5. 1992, v zmysle ktorého absolventi, ktorí neodovzdajú včas študijnú literatúru alebo budú mať iné podlžnosti voči fakulte, nebudú promovaní.

Fotografovanie na promóciách je zabezpečené. Rovnako si môžete objednať videozáznam z promócie - bližšie informácie sa dozviete na nácviku promócií. Fotografie a videozáznamy zabezpečujú pracovníci, ktorým fakulta udelila na túto činnosť licenciu.

Na záver žiadame Vás i Vami pozvaných hostí, aby ste svojím správaním prispeli k vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni našich promócií.

Poznámka - upozorňujeme, že poistenie ako "študent" v zdravotnej a sociálnej poisťovni končí absolventovi dňom vykonania štátnej skúšky a preto v deň jej absolvovania si každý z Vás na pedagogickom oddelení vyplní potvrdenie o absolvovaní celého štúdia na FEI STU, t. z. aj o bakalárskom štúdiu!

Pedagogické oddelenie