Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

doc. Ing. Viery Rozinajovej, PhD.

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU

pod názvom:

Quo vadis IT?


Prednáška sa koná

v stredu 13. decembra 2017 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov FEI STU, prízemie blok B


Pozvánka a tézy prenášky jpg (247 kB)