Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Termín konania 22. a 23. apríla 2009
Miesto konania Inštitút verejnej správy, ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
Usporiadateľ Katedra rádioelektroniky FEI STU v Bratislave
Spoluusporiadateľ Ústav rádioelektroniky FEKT VUT v Brne,
Katedra elektromagnetického poľa FEL ČVUT v Prahe,
Katedra aplikovanej elektroniky a telekomunikácií ZČU v Plzni,
Katedra elektrotechniky a elektroniky,.. Univerzita v Pardubiciach,
Katedra elektroniky a multimediálnych komunikácií, TU v Košiciach.
Kontaktná osoba doc. Ing.Oldřich Ondráček, PhD. (602 91 492, oldrich.ondracek@stuba.sk) ,
Ing. Zuzana Krajčušková, PhD. (602 91 137, zuzana.krajcuskova@stuba.sk)

Základným cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov z priemyslu a technických univerzít zo Slovenska, z Česka a zo susedných krajín, ktorí sa venujú vzdelávaniu a výskumu v oblasti elektroniky, komunikačných a informačných technológií. V roku 2009 sa bude konať už 19. ročník konferencie. Aj tento ročník, ako všetky predchádzajúce, ktorých hlavným organizátorom bola Katedra rádioelektroniky FEI STU v Bratislave, sa koná pod záštitou dekana fakulty p. doc. Ing. Jána Vajdu, CSc..
Konkrétne informácie o pripravovanej konferencii nájdu záujemcovia o aktívnu i pasívnu účasť na stránke konferencie www.radioelektronika.cz.