Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Povinná pre všetkých študentov od 20.5.2019 – 28.6.2019.

 

K registrácii pristupujte zodpovedne, pretože zmena predmetov pri zápise už nebude možná.

Študijný program FEI STU na ak. rok 2019/2020 je pre študentov prístupný na https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/2019/SP2019_2020_2.pdf tak, aby s ním mohli študenti aktívne pracovať pri tvorbe svojich študijných plánov.

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov bakalárskeho štúdia:
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 16), Harmonogram bakalárskeho štúdia (str. 25).

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov inžinierskeho štúdia:
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 141), Harmonogram inžinierskeho štúdia (str. 146).

Postup registrácie v AIS:

Prihlásite sa do AIS - portál študenta – registrácia a zápisy – registrácia 2019/2020 - váš študijný program na zimný semester 2019/2020, (klik na Zobraziť študijný plán), zobrazia sa všetky predmety a tie, ktoré si registrujete, vyznačíte - na konci stránky je váš študijný program na letný semester 2019/2020, (klik na Zobraziť študijný plán), vyznačíte registrované predmety - na záver - pridať označené predmety!!!

Na zápis predmetu BP1 je naviazaný aj výber témy bakalárskej práce. Bližšie informácie k výberu tém dostanete na vašom ústave.

 

Študenti 3. Bc., ktorí pokračujú v inžinierskom štúdiu klikajú na nadväzujúci IŠ program.

 

V prípade, ak sa nejaký predmet nenachádza v ponuke,  je potrebné si predmet pridať ručne, t.j. dohľadať cez kód predmetu a pridať.

V prípade, že ste neúspešne absolvovali niektorý predmet, systém Vám ho ponúka v časti Neukončené predmety, musíte si tento predmet zapísať opakovane hneď pri najbližšej príležitosti, teda v nasledujúcom semestri, prípadne akademickom roku.

Na záver si študent priamo z AIS tieto ním registrované predmety vytlačí a odovzdá do 28.6.2019 na PGO  (piata ikonka zľava – „Tlač registračného hárku“).

Korekcia predmetov je možná len do 12. 7. 2019 a to v prípade, že študent:

  • nevyhovel na skúške a je povinný si predmet znovu zapísať v nasledujúcom ak. roku ako opakovaný. V tomto prípade môže študent požiadať PGO o zrušenie niektorého z registrovaných predmetov;
  • si registrovaný predmet musí zrušiť, pretože neabsolvoval predmet, ktorý je prerekvizitou pre daný predmet;
  • si zvolil výberový predmet, ktorý sa neotvára pre malý počet záujemcov;
  • sa prihlásil na predmet, kde je prekročený kapacitný limit predmetu (na predmet sa prihlásilo veľa študentov).

Túto zmenu je študent povinný oznámiť svojej študijnej referentke/referentovi do 12. 7. 2019 a to výlučne MAILOM!

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
                Pedagogické oddelenie