Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 12 bod 5 písm. h)

platného Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

u d e ľ u j e   

študentom  STU

na deň 9. marca 2018 od 12.00 hod.

rektorské voľno.