Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Seminár je zameraný na poskytnutie najaktuálnejších informácií zo svetelnej techniky, určených pre projektantov a širšiu odbornú verejnosť na prezentáciu výrobkov a služieb, ako aj sprievodných odborných akcií.

 

Termín konania

5-6.6.2008

Miesto konania

Banská Bystrica

Usporiadateľ

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

Spoluusporiadateľ

FEI STU Bratislava, TYPHOON, Slovenský elektrotechnický zväz

Kontaktná osoba

Dionýz Gašparovský, 02/60291485,
dionyz.gasparovsky@stuba.sk