Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Realizácia kurzov programovania v Adobe Flash (Tvorba inteligentnej grafiky a základy objektového programovania a 3D programovanie) na vytvorenie bázy na tvorbu interaktívnych animácií a multimediálnych prvkov ako súčastí elektronického vzdelávania. Prednášať bude skúsený pedagóg a odborník v programovaní v Adobe Flash doc. Ing. Jiří HRBÁČEK, Ph.D. z Katedry technické a informační výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brne. Nosnou cieľovou skupinou sú záujemcovia z radov študentov a zamestnancov FEI STU v Bratislave podieľajúci sa na tvorbe interaktívnych vzdelávacích materiálov na vzdelávacom portáli eLearn central.

Termín konania Od 8:00 - 9:30 pokročilí začiatočníci
Od 9:45 - 11:15 pokročilí
21. 2. 2013 - štvrtok, 28. 2. 2013 - štvrtok,  7. 3. 2013 - štvrtok,
14. 3. 2013 - štvrtok, 21. 3. 2013 - štvrtok,  4. 4. 2013 - štvrtok,
11. 4. 2013 - štvrtok, 18. 4. 2013 - štvrtok, 25. 4. 2013 - štvrtok,
  2. 5. 2013 - štvrtok,  9. 5. 2013 - štvrtok, 16. 5. 2013 - štvrtok
Miesto konania FEI STU
Ilkovičova 3
Bratislava 1
SK - 812 19
Slovak Republic
Usporiadateľ ÚEF FEI STU v Bratislave
Spoluusporiadateľ ÚEF FEI STU v Bratislave - eLearn central
Kontaktná osoba doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.,
602 91 324, 0902618317,
lubica.stuchlikova [at] stuba.sk, lubica.stuchlikova [at] gmail.com