Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Termín konania: Od 8:00 do 9:30 začiatočníci, od 10:00 do 11:30 pokročilí
2.10.2009 - piatok, 10.10.2009 - sobota, 23.10.2009 - piatok,
30.10.2009 - piatok, 6.11.2009 - piatok, 13.11.2009 - piatok,
4.12.2009 - sobota, 18.12.2009 - piatok, + 4 dohodnuté termíny 
Miesto konania: FEI STU
Ilkovičova 3
Bratislava 1
SK - 812 19
Slovak Republic
Usporiadateľ : Centrum Excelencie „CENAMOST" (Agentúra pre podporu vedy a výskumu, kontrakt č. VVCE-0049-07)
Spoluusporiadateľ:        KME FEI STU v Bratislave - eLearn central
Kontaktná osoba: Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.,
602 91 324, 0902618317,
lubica.stuchlikova [at] stuba.sk
lubica.stuchlikova [at] gmail.com

Realizácia kurzov programovania v Adobe Flash (Tvorba inteligentnej grafiky, Základy programovania a 3D programovanie) na vytvorenie bázy na tvorbu interaktívnych animácií a multimediálnych prvkov ako súčastí elektronického vzdelávania. Prednášať bude skúsený pedagóg a odborník v programovaní v Adobe Flash Ing. Jiří HRBÁČEK, Ph.D. z Katedry technické a informační výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brne. Nosnou cieľovou skupinou sú záujemcovia z radov študentov a zamestnancov FEI STU v Bratislave podieľajúci sa na tvorbe interaktívnych vzdelávacích materiálov na vzdelávacom portáli eLearn central.