Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Realizácia kurzu programovania v Adobe Flash: „Vytváranie kompaktných tímových projektov vo Flashi“
(vytváranie užívateľských tried a inteligentných objektov a komunikácia flash s okolím (html, php) –
- požadované znalosti - pokročilý flash, základy objektového programovania, AS3
Prednášať bude skúsený pedagóg a odborník v programovaní v Adobe Flash Ing. Jiří HRBÁČEK,Ph.D. z Katedry technické a informační výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brne.
Nosnou cieľovou skupinou sú záujemcovia z radov študentov a zamestnancov FEI STU v Bratislave podieľajúci sa na tvorbe interaktívnych vzdelávacích materiálov na vzdelávacom portáli eLearn central.

Termín konania

Od 9:00 do 11:30
17.9.2010 – piatok, 24.9.2010 – piatok, 1.10.2010 – piatok, 8.10.2010 – piatok, 15.10.2010 – piatok, 5.11.2010 – piatok, 12.11.2010 – piatok, 19.11.2010 – piatok, 3.12.2010 – piatok, 17.12.2010 – piatok

Miesto konania

FEI STU
Ilkovičova 3
Bratislava 1
SK - 812 19
Slovak Republic

Usporiadateľ

Centrum Excelencie „CENAMOST“ (Agentúra pre podporu vedy a výskumu, kontrakt č. VVCE-0049-07) na KME FEI STU v Bratislave

Spoluusporiadateľ

KME FEI STU v Bratislave - eLearn central

Kontaktná osoba

Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.,
602 91 324, 0902618317,
lubica.stuchlikova[at]stuba.sk, lubica.stuchlikova[at]gmail.com