Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vás pozýva na slávnostné zasadnutie Akademickej obce FEI STU, ktoré sa uskutoční

dňa 29. mája 2012 o 14:00 hod.

v Aule profesora Ľudovíta Kneppa na FEI STU (BC 300).

Program:

 1. Otvorenie slávnostného zasadania
 2. Príhovor dekana FEI STU
 3. Zhodnotenie činnosti fakulty za rok 2011
  • Oblasť rozvoja fakulty a ľudské zdroje
  • Oblasť pedagogiky
  • Oblasť vedy a výskumu
  • Oblasť vzťahov s praxou, propagácia
  • Oblasť infraštruktúry
 4. Slávnostné udelenie Medaily dekana FEI STU a Medaily FEI STU
 5. Slávnostné ukončenie osláv 70. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky
 6. Záver

Pozvánka (pdf, 66 kB)