Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

prof. Ing. Vladmimíra Šályho, PhD.

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

FEI STU v Bratislave

Solárne fotovoltické prvky a systémy


Prednáška sa koná

v stredu 10. februábra 2016 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov, prízemie B blok


Pozvánka a tézy prenášky jpg (275 kB)