Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave so znepokojením sleduje súčasnú situáciu na Slovensku týkajúcu sa základných pravidiel akademickej korektnosti pri písaní kvalifikačných a iných prác, ako aj akademickej korektnosti vo všeobecnom význame. FEI STU v Bratislave apeluje na ich striktné dodržiavanie v celej spoločnosti tak, ako ich vždy striktne dodržiavala vnútri fakulty. Je to nevyhnutná podmienka, aby si Slovenská republika udržala svoj kredit v oblasti vzdelávania.