Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V zmysle dohody s Nadáciou VÚB môžu úspešní absolventi predmetov Matematika 1 a 2 (1. ročník, bakalárske štúdium) získať štipendium pre najlepšieho poslucháča/poslucháčku predmetu v akademickom roku 2018 / 2019. Jedná sa o štipendium typu „best in the class“ s finančnou odmenou za každý predmet:

1000 € pre najlepšieho študenta alebo študentku,
300 € pre ďalších piatich študentov alebo študentky (5×300 €)

Udelenie štipendií navrhne komisia zložená z pedagógov fakulty. O udelení štipendií rozhodne dekan FEI STU. Štipendiá budú slávnostne odovzdané za prítomnosti zástupcov Nadácie VÚB, ako aj vedenia našej fakulty.

Kritérium na udelenie štipendií je hodnotenie v zmysle Podmienok na absolvovanie predmetov Matematika 1 a 2. Štipendium je otvorené pre študentov všetkých študijných programov.

Dohoda s Nadáciou VÚB predpokladá pokračovanie štipendií až do roku 2021 / 2022.