Prejsť na obsah
Dianie na FEI
 
Podmienky na udelenie štipendia nájdete na URL: www.seas.sk, v sekcii Kariéra, Šanca pre študentov, Štipendiá:
http://www.seas.sk/sk/kariera/sanca-pre-studentov/stipendia
 

Uzávierka žiadostí je 15.10.2012.