Prejsť na obsah
Dianie na FEI
V súvislosti s prebiehajúcim štrajkom učiteľov, vedenie FEI STU citlivo vníma a podporuje požiadavky na kvalitné vzdelávanie, ktoré by malo byť prioritou každej spoločnosti a vlády. Prebiehajúci štrajk učiteľov upozorňuje na nevyhnutnosť riešenia kritickej situácie vo financovaní vzdelávania . To si však vyžaduje koncepciu dlhodobého rozvoja a finančnej podpory vzdelávania na všetkých úrovniach. Je na individuálnom rozhodnutí každého zamestnanca FEI STU akou formou vyjadrí svoj postoj k štrajku, konanie jednotlivcov však nereprezentuje postoj vedenia fakulty.