Prejsť na obsah
Dianie na FEI

„Študenti v akcii“ - aj takto by sa dal hodnotiť uplynulý týždeň, ktorý sa niesol v duchu zručností, elánu, nápaditosti, invencie a tvorivosti. Ako každý rok, začiatok tohto nebol výnimkou. Stredoškoláci z celého Slovenska sa zišli v Banskobystrickom kraji na Strednej odbornej škole elektrotechnickej, aby si zmerali svoje sily v rôznych kategóriách. Elektronika, programovanie či strojárstvo - mladí talentovaní študenti sa museli popasovať s rôznymi problémami.

Tohtoročný slávnostný 30-ty ročník sa okrem zaslúženého výročia nenechal zahanbiť ani kvalitou a kvantitou vedomostí tých najlepších z najlepších. Stredoškoláci z celého Slovenska sa už od začiatku školského roku 2013/2014 pravidelne zúčastňovali jednotlivých postupových kôl, ktoré vyvrcholili minulý týždeň veľkým finále v Banskej Bystrici. Zakladatelia a porota Zenit mali z mladých nadšencov skutočnú radosť a nešetrili chválami. „Mnohí z nich skonštruovali diela, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani absolvent vysokej školy...“ hodnotili členovia Slovenskej komisie Zenit. Každý zo študentov musel prejsť dvoma časťami súťaže - teoretickou a praktickou. Každá z nich obsahovala veľmi náročné úlohy spomedzi ktorých môžeme spomenúť napríklad navrhnutie plošného spoja alebo zostrojenie jeho funkčného prevedenia.

Novinkou tohtoročného Zenit-u bola aj účasť sponzorov, ktorých prilákala najmä ambicióznosť a cieľavedomosť našej mladej generácie. Okrem iných nechýbala ani Slovenská technická univerzita – Fakulta elektroniky a informatiky, ktorá využila príležitosť, aby podporila mladých budúcich absolventov stredných škôl. „Je nesmierne dôležité podporovať mladých ľudí, spolupracovať s nimi a motivovať ich k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju prostredníctvom štúdia na vysokých školách“, komentoval dekan fakulty prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.. Okrem vecných cien, každý z uchádzačov obdržal osobné pozvanie prodekana doc. Ing. Vladimíra Jančárika, PhD. na štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, a to bez akýchkoľvek dodatočných prijímacích formalít.

„Sme radi, keď môžeme osloviť mladých šikovných ľudí a navrhnúť im možnosti spolupráce aj v budúcnosti. Štúdium na našej škole poskytuje študentom množstvo pozitív. Nie každý si však uvedomuje tieto možnosti a potenciál hneď od začiatku, preto je to treba neustále pripomínať aj prostredníctvom takýchto aktivít“, odkazuje dekan fakulty.

jpg jpg
jpg jpg