Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Cieľom projektu je pomôcť študentom FEI STU zvládnuť predmet Fyzika 1 a Fyzika 2. Projekt beží tretí rok a zaznamenáva výrazné zlepšenie v úspešnosti študentov v týchto predmetoch. Student Coaching nenahrádza prednášky, cvičenia či semináre, ale má pomôcť študentom detailnejšie a správne porozumieť zadanému problému a v spolupráci so staršími študentami docieliť úspešnú prípravu na zápočtové písomky a skúšky.
Tútori, ktorí sa vám budú venovať sú starší študenti, ktorí sa úspešne dostali do vyšších ročníkov a môžu vám poradiť a pomôcť. Je dôležité spomenúť, že študenti, ktorí sa vám budú venovať to robia zadarmo a vo svojom voľnom čase, nie že by nemali čo robiť. gif Chcú pomôcť, otázka je: Chcete pomoc?

Tento letný semester je Student Coaching zameraný na Fyziku 1 (odbory AE, ET, EN) - učí doc. Ing. Peter Bokes, PhD.

Prvé organizačné stretnutie bude na FEI blok A na 2. poschodí o 18:00 vo štvrtok 20. 3. 2014.

Tešia sa na vás
             Marcel, Ivan, 2xMaťo, Matúš, Martin, Tomáš, Michal, Paťo, Dodo, Evka