Prejsť na obsah
Dianie na FEI

FEI STU v Bratislave už tradične vyhlasuje fakultnú prehliadku prác

ŠVOČ

(Študentská vedecká a odborná činnosť)
ktorá sa bude konať dňa
23. apríla 2008

Prihlásiť sa môže:
- každý študent FEI STU v Bratislave bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia
- najneskôr predbežne do 28. marca 2008 a záväzne do 10. apríla 2008
- s prácou do jednej z predbežných sekcií na príslušnej katedre:

1. Aplikovaná informatika  KAIVT
2. Automatizácia a regulácia  URPI
3. Automatizované systémy riadenia  URPI
4. Biomedicínske inžinierstvo   KRE
5. E-learning a web technológie v elektronike  KME
6. Elektroenergetika KEE
7. Fyzikálne inžinierstvo KF, KJFT  , KETG
8. Elektrotechnika KESP, KMECH, KTEE
9. Jadrová technika  KJFT
10. Jazyková sekcia  KJ
11. Matematika  KM
12. Meracia technika KMER
13. Mikroelektronika a optoelektronika  KME
14. Mikroelektronické systémy  KME
15. Rádioelektronika  KRE
16. Svetelná technika KEE
17. Telekomunikácie   KTL
18. Ekonómia, manažment a humanitné vedy ÚM

Každý účastník ŠVOČ odovzdá svoj príspevok vo forme maximálne 6-stranového odborného článku (doc, 104kB) a najneskôr do 14. apríla 2008 tajomníkovi ŠVOČ na danej katedre.

Každá katedra FEI STU má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého sa môže študent prihlásiť do zvolenej sekcie:

Katedra Tajomník ŠVOČ

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (KAIVT)

Ing. Vladislav Novák
Katedra elektrických strojov a prístrojov (KESP) Ing. Ladislav Borba, PhD.
Katedra elektroenergetiky (KEE) Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Katedra elektrotechnológie (KETG) Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Katedra fyziky (KF) Mgr. Marek Vančo, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a techniky (KJFT) Ing. Martin Petriska
Katedra jazykov (KJ) Mgr. Jana Matiašovská
Katedra matematiky (KM) RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Katedra mechaniky (KMECH) Ing. Vladimír Goga
Katedra merania (KMER) Mgr. Ján Grman
Katedra mikroelektroniky (KME) Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Katedra rádioelektroniky (KRE) Ing. Elena Cocherová, PhD.
Katedra telekomunikácií (KTL) Ing. Jana Filanová, PhD.
Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (KTEE) Ing. Marián Štofka, CSc.

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (URPI)

Ing. Jana Paulusová

Ústav manažmentu (ÚM) – býv. KEM - blok C

Ing. Ana Lehocká

Štatút prehliadky ŠVOČ na FEI STU v Bratislave.


Termín konania: 23. apríla 2008
Miesto konania: katedry FEI STU v Bratislave
Usporiadateľ: FEI STU v Bratislave
Kontaktná osoba:

Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD., tel.: 02/602 91 595 andrea.sagatova@stuba.sk