Prejsť na obsah
Dianie na FEI


    AKTUALIZOVANÉ - 21.9.2021

    Milí študenti,

    na základe posledných zasadnutí a takisto Vašich podnetov sme rozhodli, že štúdium dnešným dňom naberá hybridnú formu. To znamená, že výučba v skupinách je realizovaná dištančnou metódou (okrem 3. ročníka Bc a 1. a 2. ročníka Ing. ŠP Jadrové a fyzikálne inžinierstvo), avšak individuálna výučba je realizovaná prezenčne (projektová činnosť, konzultácie, Erazmus program a podobne). 

    Na základe tohto vyhlásenia vyplýva, že študenti FEI STU môžu na internátoch bývať podľa COVID automatu až do bordovej farby (vrátane) s odvolaním sa na individuálnu výučbu.

    Študenti, ktorí v súčasnosti nebývajú na internáte, majú na výber len dve možnosti, a to platiť za izbu plnú sumu, ak si chcú ponechať rezerváciu izby, alebo odubytovať sa a v prípade obnovenia prezenčného štúdia, čo na FEI STU kvôli prebiehajúcej prestavbe nehrozí skôr ako do 14.2.2022, sa znova prihlásiť do systému a požiadať o ubytovanie.