Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Termín konania:

21.10.-23.10.2009

Miesto konania:

Vysoké Tatry

Usporiadateľ:

Slovenská Svetelnotechnická spoločnosť

Spoluusporiadateľ:

Slovenský Národný komitét CIE, STU FEI Bratislava, TYPHOON, Slovenský elektrotechnický zväz, Česká společnosť pro osvetlení

Kontaktná osoba:

Dionýz Gašparovský, 02/60291485, dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Konferencia je zameraná na poskytnutie najaktuálnejších informácií zo svetelnej techniky, vedecké aj odborné, praktické príspevky, konf. so zahraničnou účasťou.