Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita vybuduje prvé univerzitné vedecké parky na Slovensku – v Bratislave a v Trnave. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo oba projekty, podpísalo zmluvy o poskytnutí príspevku a škola začne s ich realizáciou. Vedecké parky majú byť „slovenským Silicon Valley“, teda miestom technologických inovácií, špičkového výskumu, vzdelávania a podpory podnikania.

Niektoré vedecké pracoviská budú unikátne v európskom rozmere. Vybudovanie špičkovej výskumnej infraštruktúry umožní zintenzívniť spoluprácu slovenských výskumných tímov s medzinárodnými tímami. Očakávame, že tieto investície nám umožnia zvýšiť našu účasť na projektoch spolupráce rámcových programov EÚ – horizont 2020.

V prípade projektu Science City STU Bratislava nevzniknú nové budovy, projekt sa zameria na odstránenie najväčších systémových porúch existujúcich objektov a najmä na zariadenie laboratórií špičkovou technikou a prístrojmi.

Areál parku v lokalite Mlynská dolina má rozlohu asi 20-tisíc m2. V tejto lokalite sa nachádzajú 4 silné fakulty dvoch kľúčových univerzít, denne tu pôsobí viac ako 800 učiteľov, 9 000 študentov, vyše 500 PhD. študentov, 300 výskumníkov. V dosahu 2 km je aj 12 výskumných ústavov SAV.

Časť univerzitného vedeckého parku STU Bratislava v Mlynskej doline sa bude výskumne orientovať na oblasť informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, ako aj nanoelektroniky a fotoniky. Investície do vedeckej a výskumnej prístrojovej infraštruktúry budú orientované na modernú výpočtovú techniku cloudovského typu, dátové a sieťové riešenia.

V Mlynskej doline bude umiestnený aj podnikateľský technologický inkubátor, ktorý má podporiť vznik nových start-up/spin-off spoločností v univerzitnom prostredí. STU má skúsenosti s podporu a zriaďovaním start-up/spin-off spoločností, Univerzitný technologický inkubátor (www.inqb.sk) už podporil vznik 40 nových spoločností, členovia akademickej obce do tejto chvíle tiež založili 5 spin-off spoločností.

Veľký dôraz kladú oba projekty na podporu transferu nových poznatkov do priemyselnej praxe. Univerzitné parky posilnia spoluprácu školy s akademickými inštitúciami a s podnikmi. Takáto spolupráca prispeje k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a k rozvoju nových odvetví ekonomiky založených na inovatívnych technológiách.