Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážení kolegovia.

V poslednom období bolo prostredníctvom elektronickej pošty rozosielaných niekoľko typov správ, v ktorých odosielateľ pod zámienkou aktualizácie Vášho účtu elektronickej pošty žiadal od Vás zaslanie hesiel k účtom Vašej elektronickej pošty (webmail) a rôznych Vašich osobných údajov napr. dátum narodenia . Odosielateľ sa do správy podpísal ako administrátor webmailu na STU, prípadne na iných slovenských univerzitách (UPJŠ, TUKE). Upozorňujeme Vás, aby ste na tieto správy nereflektovali a nezasielali žiadne svoje údaje . Cieľom týchto správ je získanie neoprávneného prístupu k Vašim poštovým účtom a ich zneužitie na rozosielanie nevyžiadaných reklamných správ (spamov) a potenciálne zneužitie Vašich osobných údajov.
Takéto správy neboli odosielané administrátormi, ako sa v nich píše, ale osobami zhromaždujúcimi informácie o používateľoch s cieľom ich zneužitia.

Príklad takejto správy pozri tu.

správcovia VS