Prejsť na obsah
Dianie na FEI

25.3.2020:

24.3.2020: 

17.3.2020:

16.3.2020:

13.3.2020:

12.3.2020:

11.3.2020:

10.3.2020:

 • Dekan FEI STU nariadil:
  • kontrolovaný vstup zamestnancov do budovy FEI STU,
  • vstup je možný len s povolením tajomníka fakulty, výhradne cez vstup E.
 • Všetky stravovacie jednotky v budove FEI STU sú zatvorené.

 • Ústredný krízový štáb rozhodol, že:
  • platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí,
  • všetci, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín – Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, musia zostať povinne 14 dní v karanténe. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. V prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta do výšky 1659 eur.

9.3.2020:

 • MŠVVaŠ s okamžitou platnosťou ruší všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia.

8.3.2020:


Upozornenie na prevenčné opatrenie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

V objektoch školy FEI STU dochádza k dennému kontaktu zamestnancov, študentov, návštevníkov a podnikateľských subjektov, čo si v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom (Covid-19) po Európe vyžaduje osobitné opatrenia. Preto žiadame zamestnancov, študentov  FEI STU, aby nepodceňovali vzniknutú situáciu a zabezpečili prevenčné opatrenia, a to najmä v priestoroch, kde sa kumuluje väčšie množstvo ľudí, kedy prípadne môže potenciálne vzniknúť riziko šírenia nákazy (vstupné priestory, recepcia, toalety, zhromaždovacie miesta, prednáškové miestnosti  a pod.).

Preto odporúčame:

 • Od viditeľne chorých ľudí dodržiavať odstup minimálne jeden meter. Zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí môžu byť v priamom styku s možnou infikovanou osobou zdravotnícke rúška a antibakteriálne gély,
 • Dôsledne dodržiavať čistotu a hygienické štandardy na prevádzke, dezinfikovať aj niekoľkokrát počas dňa (hlavne pulty, kľučky, sociálne zariadenia pre verejnosť a zamestnancov),
 • Zabezpečiť nákup dostatočného množstva čistiacich dezinfekčných prostriedkov,
 • Zabezpečiť poučenie zamestnancov a zamestnancov vrátnic ohľadom bezpečnostného správania,
 • Zabezpečiť dôkladné a časté vetranie pracovísk a vstupných priestorov,
 • Zabezpečiť zakúpenie bezdotykových teplomerov,
 • Zabezpečiť aby nepovolené osoby bezdôvodne nevstupovali do priestorov FEI STU.

Základne zásady ako sa správať a chrániť pred vírusovým ochorením:

 • Dodržiavať dôkladnú hygienu rúk,
 • Odporúčame prevárať nebalenú vodu,
 • Jesť tepelne spracované potraviny,
 • V prípade, ak je podozrenie na infikovanie viróznym ochorením zamestnancov, študentov, návštevníkov je nevyhnutné zabezpečiť oddelenie danej osoby od ostatných a zabezpečiť návštevu lekára (privolanie rýchlej lekárskej pomoci 112),
 • Zásadne necestovať do rizikových oblastí. V prípade, že napriek tomuto odporúčaniu zamestnanec alebo študent vycestuje, alebo sa vráti z už aktuálne prebiehajúceho pobytu v zahraničí, najmä v krajinách s potvrdeným výskytom koronavírusu, je potrebné:
  • aby sa zamestnanec telefonicky skontaktoval so svojím priamym nadriadeným, ktorý posúdi udelenie pracovného voľna s náhradou mzdy (resp. riadnej dovolenky) na 14 dní z dôvodu karantény, príp. možnosť pracovnej neschopnosti. Zamestnanec, zároveň, doručí elektronicky na Krízový štáb FEI STU (peter.miklovic@stuba.sk) oznámenie, resp. relevantný doklad o tom, v ktorej krajine, mieste a v akom období sa zdržiaval. Počas uvedených 14 dní sa zamestnancovi odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.
  • aby študent e-mailom kontaktoval „svojich vyučujúcich“ a dohodol sa s nimi na spôsobe náhrady študijných povinností počas 14-dňového študijného voľna. Počas týchto 14 dní sa študentovi odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav, a v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

 

O nákaze dôveryhodne, priebežne informuje slovenský Úrad verejného zdravotníctva, pričom ponúka možnosť informovania aj pomocou mailovej a telefonickej komunikácie. Aktuálne informácie je možné nájsť stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskeho centra na kontrolu a prevenciu chorôb.

Bližšie informácie k problematika sú uvedené na stránke hlavného mesta Bratislava viď  odkaz.

https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19

 

                Z uvedených dôvodov operatívne zasadá krízový štáb FEI STU v Bratislave.

 

V Bratislave 9.3.2020