Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Správa obsahu web stránok STU a jej fakúlt bola pred rokom transformovaná z rôznorodých systémov pod jednotný systém správy obsahu webových stránok zabezpečovaný redakčným systémom Buxus firmy UI42. Počas vývoja nových web stránok a transformácie obsahu pôvodných web stránok administrátori a redaktori predložili viaceré návrhy na zlepšenie funkčnosti, štruktúry a dizajnu. Všetky predložené návrhy boli prerokované na pravidelných stretnutiach administrátorov fakultných webových systémov a v prípade opodstatnenosti aj schválené. Niektoré návrhy týkajúce sa hlavne funkčnosti boli postupne implementované do redakčných systémov, zostávajúce návrhy týkajúce sa úprav dizajnu a štruktúry sa pripravili a testovali na nasadenie na všetkých systémoch súčasne.

V priebehu minulého týždňa bola realizovaná úprava web stránok STU a následne po ďalšom testovaní a vyhodnocovaní ohlasov sa realizovali aj úpravy web stránok fakúlt. Príprava, realizácia a úpravy webových systémov Slovenskej technickej univerzity a jej fakúlt je náročná nielen z hľadiska rozsahu práce a vytvorenia vhodnej štruktúry prezentácie informácií poskytovaných uvedenými inštitúciami, ale hlavne z hľadiska hľadania konsenzu medzi desiatkami názorov študentov, zamestnancov univerzity a fakúlt, ako aj ďalších návštevníkov web stránok.

Na základe vyhodnotenia štatistík návštevnosti webových stránok, hlavne rozlíšenia obrazovky a typu internetového prehliadača návštevníkov sa navrhované zmeny pred nasadením dlhší čas testovali. Nebolo v našich silách otestovať všetky kombinácie existujúcich používaných internetových prehliadačov a rozlíšení, ale na základe prieskumu štatistík návštevnosti môžeme povedať, že pre minimálne 95 % návštevníkov web stránok STU a fakúlt sú úpravy vyhovujúce.

Ak pri prístupe na upravené stránky STU a fakúlt zistíte určité problémy zobrazenia obsahu, predtým ako nás budete kontaktovať, pokúste sa použiť znovunačítanie (Refresh) stránky, v niektorých typoch prehliadačov stlačte na klávesnici tlačidlo F5 alebo CTRL+F5, prípadne sa pokúste zmazať dočasnú pamäť súborov internetových prehliadačov vo svojom počítači. Dočasný problém môže ešte nastať u používateľov, ktorých pripojovatelia na internet používajú vlastné externé dočasné úložiská sťahovaných internetových súborov, čo sa týka hlavne grafických objektov. V tomto prípade treba počkať na expiráciu uvedených objektov.

Pokiaľ sa u niektorých používateľov aj napriek uvedeným usmerneniam objavujú pretrvávajúce problémy zobrazenia obsahu, pošlite správu na adresu vladimir.svrcek@stuba.sk. V správe sa pokúste opísať:

  • aký konkrétny problém máte,
  • aký typ internetového prehliadača používate, najlepšie jeho názov a verziu,
  • budeme radi ak pripojíte stav obrazovky s chybou kliknutím na tlačidlá ALT+PrtScr(Print screen) a následne uložením priamo do emailu alebo do používaného textového editora použitím tlačidiel CTRL+V.

Vopred ďakujeme za vaše podnetné informácie a ospravedlňujeme sa za prípadné dočasné zníženie komfortu využívania web stránok spôsobené funkčnosťou súvisiacou s prechodom z pôvodnej verzie na upravenú verziu web stránok.

Vladimír Svrček
administrátor webu STU