Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Úradné hodiny na PGO v období od 6.7.2009 do 11.9.2009 budú každú stredu od 10,00 do 12,00 hod.

Harmonogram zápisov:
2. 9.2009 – 1. ročník Bc. štúdium – pre 2. kolo PS
3. 9. 2009 – 2. ročník Bc. štúdium
4. 9. 2009 – 3. ročník Bc. štúdium
7. 9. 2009 – 1. ročník 2. rok štúdia – dištančné štúdium

8. 9. 2009 – 1. ročník Ing. štúdium
10. 9. 2009 – 2. ročník Ing. štúdium
v čase od 9.00 do 12.00 h v miestnosti AB 300.

V tomto čase si môžu vybaviť potvrdenia aj študenti, ktorí nemajú zápis, samozrejme, musia sa preukázať indexom!!

Dôležitá informácia pre študentov, ktorí sa budú zapisovať do 2.r. Bc. štúdia, 3.r. Bc. štúdia a 2.r. Ing. štúdia: do dňa zápisu je každý študent POVINNÝ skontrolovať si v AIS výsledky skúšok z vykonaných predmetov a vážený študijný priemer za celý akademický rok 2008-09. Nezrovnalosti (výsledok skúšky) si rieši študent sám s príslušným učiteľom.

Pedagogické oddelenie