Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 4. mája 2011 sa na FEI STU v Bratislave opäť tradične konala fakultná Vedecká konferencia ŠVOČ. Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FEI STU v Bratislave veľmi dlhú tradíciu. Tento rok na Vedeckej konferencii ŠVOČ súťažilo 139 študentov so 134 prácami v dvadsiatich dvoch sekciách. Najviac prác bolo vypracovaných na Ústave telekomunikácií (35), ďalej na Ústave elektroniky a fotoniky (29) a na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (22).
Najlepšie práce v sekciách ocenil Dekan FEI STU v Bratislave, doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., Cenou dekana FEI. Ďalšie vynikajúce práce v sekciách boli ocenené Diplomom dekana FEI. Obe ceny boli finančne honorované. Československá sekcia IEEE venovala do súťaže polročné členstvo v IEEE, diplom a tričko s logom spoločnosti pre autorov jednej práce z každej technickej sekcie. Ceny odovzdal prof. Ing. P. Farkaš, DrSc. Finančne honorované ceny pre práce z oblasti aplikovanej informatiky a kybernetiky venovala Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku (SSKI).

Výsledky ŠVOČ 2011 v jednotlivých sekciách:

1. APLIKOVANÁ INFORMATIKA (pdf, 77kB)
Cena dekana: Bc. Viliam Hromada - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Tibor Marko
Cena ČS sekcie IEEE: Peter Vančo
Cena SSKI: Roman Šrank

2. APLIKOVANÁ MECHANIKA I (pdf, 77kB)
Cena dekana: Bc. Emil Mojto - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Juraj Kostroš, Bc. Jaroslav Dzuba
Cena ČS sekcie IEEE: Peter Murín

3. APLIKOVANÁ MECHANIKA II (pdf, 78kB)
Cena dekana: Bc. Filip Noge - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Eduard Ribar
Cena ČS sekcie IEEE: Andrej Berčák
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Juraj Harmata

4. BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO (pdf, 62kB)
Cena dekana: Bc. Tomáš Fico
Diplom dekana: Bc. Pavel Hrica
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Martin Sedláček

5. EKONÓMIA A MANAŽMENT I (pdf, 73kB)
Cena dekana: Bc. Miroslav Rybnikár
Diplom dekana: Bc. Filip Toška

6. EKONÓMIA A MANAŽMENT II (pdf, 76kB)
Cena dekana: Bc. Adam Sorokač - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Lukáš Grešo
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Bc. Rastislav Ujmiak

7. E-LEARNING A WEB TECHNOLÓGIE V ELEKTRONIKE (pdf, 77kB)
Cena dekana: Bc. Lucia Masaryková
Diplom dekana: Samuel Kelemen, Bc. Eduard Šipoš
Cena ČS sekcie IEEE: Lukáš Hajro

8. ELEKTROENERGETIKA (pdf, 76kB)
Cena dekana: Bc. Martin Pazdera
Diplom dekana: Bc. Boris Cintula, Bc. Andrej Címer
Cena ČS sekcie IEEE: Maroš Konečný

9. FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO I (pdf, 75kB)
Cena dekana: Juraj Obertáš - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Boris Brunner
Cena ČS sekcie IEEE: Simona Zajkoska

10. FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO II (pdf, 61kB)
Cena dekana: Bc. Peter Katrík
Diplom dekana: Bc. Iveta Bartošová
Cena ČS sekcie IEEE: Jozef Snopek

11. JADROVÁ TECHNIKA A ENERGETIKA (pdf, 71kB)
Cena dekana: Bc. Andrej Slimák
Diplom dekana: Dana Barátová
Cena ČS sekcie IEEE: David Gustafík
Návrh na Cenu SNUS: Bc. Martin Hrnčíř

12. KYBERNETIKA A ROBOTIKA (pdf, 78kB)
Cena dekana: Bc. Filip Tóth - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Lukáš Jackuliak a Róbert Spielmann, Vladimír Bátora
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Adrian Ilka
Cena SSKI: Bc. Karol Šipoš, Bc. Peter Birkus, Bc. Jakub Čerman

13. MERACIA TECHNIKA (pdf, 84kB)
Cena dekana: Michal Dibala
Diplom dekana: Bc. Ervín Vasil, Bc. Peter Fraňo
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Adam Krovina

14. MIKROELEKTRONIKA A OPTOELEKTRONIKA (pdf, 77kB)
Cena dekana: Bc. Pavol Hronec
Diplom dekana: Bc. Anton Kuzma, Marek Cebák
Cena ČS sekcie IEEE: Miroslav Svetík
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Bc. Martin Kozár

15. MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY (pdf, 76kB)
Cena dekana: Bc. Ivan Rýger - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. František Horínek
Cena ČS sekcie IEEE: Lukáš Šoltis

16. RÁDIOELEKTRONIKA (pdf, 63kB)
Cena dekana: Martin Murín - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Milan Kováč
Cena ČS sekcie IEEE: Peter Labon
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Bc. Pavel Hrica

17. TELEKOMUNIKÁCIE I (pdf, 60kB)
Cena dekana: Vladimír Ďuro
Diplom dekana: Roman Chovan, Marek Šumný
Cena ČS sekcie IEEE: Jozef Zbončák

18. TELEKOMUNIKÁCIE II (pdf, 71kB)
Cena dekana: Andrej Ralbovský
Diplom dekana: Mária Oravkinová
Cena ČS sekcie IEEE: Ján Doboš
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Tomáš Máťuš

19. TELEKOMUNIKÁCIE III (pdf, 72kB)
Cena dekana: Bc. Lukáš Šroba - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Monika Dávideková
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Monika Dávideková

20. TELEKOMUNIKÁCIE IV (pdf, 75kB)
Cena dekana: Bc. Matúš Vasek
Diplom dekana: Bc. Pavel Makovínyi, Bc. Matúš Peteja
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Matúš Peteja
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Bc. Marek Vančo

21. TELEKOMUNIKÁCIE V (pdf, 59kB)
Cena dekana: Bc. Martin Drozd
Diplom dekana: Bc. Eva Schreiberová
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Miroslav Zvada

22. TELEKOMUNIKÁCIE IV (pdf, 57kB)
Cena dekana: Bc. Ján Diežka
Diplom dekana: Bc. Matúš Kurimai
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Adam Weber

 

Fotogaléria

Doc. Ing Andrea Šagátová, PhD.        
tajomníčka Rady ŠVOČ na FEI STU v Bratislave