Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 29. apríla 2014 sa na FEI STU v Bratislave opäť tradične konala fakultná Vedecká konferencia ŠVOČ. Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FEI STU v Bratislave veľmi dlhú tradíciu. Tento rok na Vedeckej konferencii ŠVOČ súťažilo 90 študentov s 80 prácami v trinástich sekciách.

Najlepšie práce v sekciách boli ocenené Cenou dekana FEI STU v Bratislave. Ďalšie vynikajúce práce v sekciách získali Diplomom dekana FEI STU v Bratislave. Obe ceny boli finančne honorované. Československá sekcia IEEE venovala do súťaže polročné členstvo v IEEE a tričko s logom spoločnosti pre jednu prácu z každej technickej sekcie. Ceny odovzdal Ing. Martin Rakús, PhD. Päť cien v podobe knižnej poukážky pre práce z oblasti aplikovanej informatiky, robotiky a kybernetiky venovala Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku. Slovenské jadrové fórum venovalo tiež finančne honorované ceny, ktoré prišiel odovzdať prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.

Výsledky ŠVOČ 2014 v jednotlivých sekciách {Autor práce (Vedúci práce)}:

1. Aplikovaná informatika

Cena dekana: Matúš KYSEĽ (M. Jókay)
Diplom dekana: Bc. Daniel JACKULIAK (E. Antal)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Ladislav  ÖLLÖS (P. Zajac)
Cena SSKI:
Bc. Zuzana VARGOVÁ (M. Vojvoda)

2. Aplikovaná mechanika a mechatronika

Cena dekana: Bc. Matúš LUKÁČ (M. Bugár)
Diplom dekana:
Bc. Dávid LEŠKO (J. Madarás)
Cena ČS sekcie IEEE:
 Bc. Norbert KAPLAN (J. Červeňová)
Cena SSKI:
Bc. Matúš LUKÁČ (M. Bugár), Bc. Dávid LEŠKO (J. Madarás)
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Andrej MIHALSKÝ (J. Matej)

3. E-learning a web technológie v elektronike

Cena dekana: Mário MÁČAI (Ľ. Stuchlíková, J. Jakuš)
Diplom dekana:
Pavol HOLBA (Ľ. Stuchlíková, J. Jakuš)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Michal ŠUŠOLIAK (Ľ. Stuchlíková, J. Jakuš)
Cena sponzora:
Lukáš FECKO (Ľ. Stuchlíková, J. Jakuš), Juraj BARÁTH (Ľ. Stuchlíková), Patrik PAŠKO (Ľ. Stuchlíková)

4. Elektroenergetika

Cena dekana: Bc. Samuel LAZORÍK a Fedor LENĎÁK (F. Janíček)
Diplom dekana:
Bc. Michal BALAŽIA a Bc. Marek VOZÁRIK (M. Farkas Smitková)
Cena ČS sekcie IEEE:
Róbert JEŠKO (M. Pípa)

5. Fyzikálne inžinierstvo

Cena dekana: Bc. Tomáš ILIŤ (P. Valko, M. Váry)
Diplom dekana:
Dušan NIŽNANSKÝ (A. Šagátová)
Cena ČS sekcie IEEE:
 Bc. Ferdinand VAVRÍK (P. Ballo, R. Harťanský)

6. Jadrová technika a energetika

Cena dekana:  – Bc. Michal CIBUĽA (V. Nečas)
Diplom dekana:
Bc. Lenka DUJČÍKOVÁ (J. Haščík)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Jozef SNOPEK (J. Veterníková)
Cena SNUS:
Bc. Juraj OBERTÁŠ (V. Slugeň)
Cena SJF:
Bc. Michal CIBUĽA (V. Nečas), Bc. Peter JUHÁR (M. Hornáček), Bc. Dana BARÁTOVÁ (V. Nečas)
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Bc. Filip OSUSKÝ (J. Haščík, B. Vrban, J. Lüley, Š. Čerba)

7. Mikroelektronické  systémy

Cena dekana: -  Bc. Dominik MÄSIAR (M. Tomáška)
Diplom dekana:
Bc. Miroslav BEHÚL (M. Vojs, P. Michniak)
Cena ČS sekcie IEEE:
 Michal MATUŠKA (Ľ. Stuchlíková, A. Kósa)
Cena sponzora:
Ľubomír KLINKO (M. Tomáška), Samuel HUDAČ (M. Tomáška), Miroslav POTOČNÝ (M. Tomáška), Bc. Tomáš BAGALA (M. Hagara)

8. Robotika a kybernetika

Cena dekana:Bc. Martin SMOĽÁK (P. Pásztó)
Diplom dekana:
Jakub FORNÁDEĽ (P. Hubinský, M. Flassik)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Miroslav KOVÁČ a Bc. Dávid RAU (M. Kajan)
Cena SSKI:
Bc. Katarína KUBALOVÁ (P. Pásztó), Ondrej ČIERNY a Richard TERKOVIČ (P. Valko)
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Bc. Jaroslav ŠIMÁŠEK

9. Telekomunikácie

Cena dekana: Martin KRČ (K. Kotuliaková)
Diplom dekana:
Ľubomír DRESTO (E. Chromý)
Cena ČS sekcie IEEE:
Martin KRČ (K. Kotuliaková)
Cena sponzora:
Michal MAÁR a Júlia SITÁROVÁ (M. Orgoň), Filip CSÓKA (I. Baroňák), Matej HARTMANN (I. Baroňák)

10. Telekomunikácie I

Cena dekana: Dávid PETRÁŠ (I. Baroňák)
Diplom dekana:
Matej KALL (M. Orgoň), Marcel JADROŇ (E. Chromý)
Cena ČS sekcie IEEE:
Pavol LIPTÁK a Matej PESTUN (S. Klučik)

11. Telekomunikácie a spracovanie signálov

Cena dekana:  Bc. Martin MOKRÁŇ (R. Róka)
Diplom dekana:
Bc. Pavol ŠALÍK (R. Róka)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Martin HORNÁČEK (P. Farkaš)
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Bc. Martin MOKRÁŇ (R. Róka)
Cena sponzora:
Bc. Branislav BELAN (M. Orgoň), Bc. Martin HORNÁČEK (P. Farkaš), Bc. Milan KELLOVSKÝ (I. Baroňák)

12. Telekomunikácie a QoS

Cena dekana: Veronika DOLINAYOVÁ (R. Róka)
Diplom dekana:
Filip CHAMRAZ (I. Baroňák)
Cena ČS sekcie IEEE:
 Roman CIPOV (E. Chromý)
Cena sponzora:
Roman CIPOV (E. Chromý), Veronika DOLINAYOVÁ (R. Róka), Filip CHAMRAZ (I. Baroňák)

13. Ekonómia a manažment

Cena dekana:  Bc. Andrej ŠÚŇ (Ľ. Fabová)
Diplom dekana:
Bc. Ondrej KOLIMÁR (Ľ. Fabová)