Prejsť na obsah
Dianie na FEI
 
Akademický senát na riadnom zasadnutí konanom dňa 16.12.2010 zvolil v tajnom hlasovaní

doc. RNDr. Gabriela Juhása, PhD.

za kandidáta na dekana FEI STU v Bratislave na funkčné obdobie 2011 - 2015.