Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Doplňujúce voľby delegátov v Študentskej rade vyskoých škôl za FEI STU na obdobie od 2018 - 2021


 Z dôvodu technických problémov (na strane Helios) sa hlasovanie zo 4.12.2020 presúva. Keď sa hlasovanie spustí, príde všetkým študentom mail. Viac informácií zverejníme čoskoro.


Predseda  AS FEI STU vyhlasuje voľby v zmysle Volebného poriadku pre doplňujúce voľby kandidátov na delegátov v ŠRVŠ za FEI STU na funkčné obdobie 2018 – 2021. 

Podávanie návrhov kandidátov predsedovi volebnej komisie (odovzdávanie kandidátskej listiny) je možné v
období od zverejnenia harmonogramu volieb, 25. 11. 2020 do 2. 12. 2020. Odovzdať vyplnenú kandidátsku
listinu je možné mailom na adrese zanova@speai.sk.


Konanie volieb bude dňa 4. 12. 2020 prostredníctvom softvéru Helios Voting v čase od 10:00 do 12:00.

 
Všetky inštrukcie k priebehu a spôsobe volieb (ID a heslo do softvéru) dostane každý študent fakulty na svoj
školský e-mail (napr. xpriezvisko@stuba.sk alebo meno.priezvisko@stuba.sk) v deň konania volieb.

 

Viac informácií v prílohe:

Harmonogram_volby_srvs.pdf

kandidatska_listina.docx