Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Štúdium vytvára predpoklady získania, resp. doplnenia odborných i špecializovaných vedomostí z oblastí ako sú: Jadrová a neutrónová fyzika, Jadrová chémia, Jadrová bezpečnosť, Radiačná bezpečnosť a ochrana pred žiarením, Stavba jadrových zariadení (VVER-440), Jadrový palivový cyklus, Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, Zabezpečovanie kvality a legislatívne predpisy, Kontaminácia a dekontaminácia materiálov, Ekológia a jadrové zariadenia. Súčasťou postgraduálneho štúdia budú i vybrané laboratórne cvičenia v priestoroch slovenských univerzít. Je plánovaná i pracovná cesta vo Švajčiarsku.
Termín konania
  19. 03. - 17. 12. 2012
Miesto konania
  Prvé sústredenie 19. až 23. 03. 2012,
druhé sústredenie 16. až 20. 04. 2012, skúšky za prvý semester 2. 05. 2012;
tretie sústredenie 10. až 14. 09. 2012; štvrté sústredenie 08. až 12. 10. 2012; skúšky za druhý semester 22. 10. 2010 ako aj obhajoba záverečných prác 17. 12. 2012 sa uskutoční v miestnosti A 518 STU FEI a podľa potreby aj v miestnostiach A 501 i A 616.
Usporiadateľ
  STU FEI, ÚJFI
Kontaktná osoba
  doc. Ing. Ján Haščík, PhD.; 602 91 289; jan.hascik [at] stuba.sk