Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážení členovia akademickej obce,

Dekan FEI STU a predseda Akademického senátu FEI STU si vás dovoľujú pozvať na výročné zasadnutie akademickej obce Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 25. júna 2015 o 10:30 hod.

v Aule profesora Ľudovíta Kneppa na FEI STU (BC 300).