Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Zamestnanci Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky sa podieľajú na novom projekte „Výskum možnosti využitia veľkokapacitných batériových úložísk v rámci elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky“.

 

 

Projekt je výsledkom spolupráce medzi:

  • Fakultou elektrotechniky a informatiky,
  • Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a 
  • Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.

Projekt má za cieľ aktualizáciu poznatkov v oblasti obnoviteľných zdrojov so zameraním hlavne na fotovoltické panely, a ich kooperáciu s veľkokapacitnými batériovými úložiskami v podmienkach SR. Ďalšia časť projektu je venovaná výskumu potrebnej kapacity/veľkosti batériového úložiska v závislosti od veľkosti inštalovaného výkonu obnoviteľných zdrojov a požadovanej funkcie resp. začlenenia úložiska do pokrývania zaťaženia. Zároveň bude skúmaný vplyv supraharmonických na kvalitu elektrickej energie v sieti, ako stále zväčšujúci sa fenomén pri používaní moderných elektronických komunikačných technológií.


Projekt podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.