Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 11. novembra 2014 sa uskutočnili voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU v súlade s Volebným poriadkom pre voľby kandidáta na dekana FEI STU a Harmonogramom volieb pre voľby kandidáta na dekana FEI STU.

Za kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2015 - 2019 bol zvolený prof. Dr. Ing. Miloš Oravec.

Blahoželáme!