Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Knižnica FEI STU pozýva všetkých záujemcov o odbornú literatúru z oblasti elektrotechniky, informatiky, automatizácie, ale aj ekonómie a manažmentu na výstavu nových prírastkov kníh, zakúpených s finačnou pomocou Ministerstva kultúry SR v rámci programu Ex Libris  "Podpora nákupu informačných zdrojov pre knižnice".
Výstava je prístupná v študovni KFEI denne v čase 8:30  17:00 hod. a potrvá do konca marca t. r.