Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 8. 11. 2016 bol na návšteve Fakulty elektrotechniky a informatiky STU podpredseda vlády SR Peter Pellegrini.

Pri tejto príležitosti boli prerokované možnosti spolupráce medzi Fakultou elektrotechniky a informatiky STU a Úradom podpredsedu vlády SR v oblasti prípravy a uplatnenia absolventov FEI STU a ďalšej spolupráce, pri ktorej by Fakulta mohla plniť úlohy prospešné pre Úrad a Slovenskú republiku.

Zároveň bolo slávnostne otvorené novovybudované coworkingové centrum pre aktívne vzdelávanie a umožnenie rastu novej generácie IKT špecialistov na FEI STU.

foto

Následná prehliadka vybraných laboratórií a diskusia s mladými vedeckými pracovníkmi je dôkazom toho, že aj na Slovensku sa dajú vytvoriť vhodné podmienky pre stabilizáciu doktorandov a post-doktorandov a ich zapojenie do riešenia grantov v rámci medzinárodnej spolupráce.

foto

foto

Ďalším dôvodom návštevy Podpredsedu Vlády SR Petra Pellegriniho na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU je súčasná návšteva výkonného riaditeľa ECSEL JU (Electronic Components and Systems for European Leadership), pána Berta De Colvenaera na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.

ECSEL JU je európska inštitúcia sídliaca v Bruseli, ktorej členom je viac ako 20 štátov Európskej únie. ECSEL JU pripravuje programy a smerovanie výskumu a vyhlasuje výzvy v rámci Horizon2020 na PPP projekty v ročnom objeme stoviek miliónov EUR. Riaditeľ De Colvenaer pri príležitosti spoločného stretnutia informoval o potenciáli ECSELu pre SR a rokoval o otázkach potenciálneho využitia štrukturálnych a regionálnych fondov pre riešenie spoločných grantov a projektov.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU si v oblasti svojej pôsobnosti dlhodobo udržiava pozíciu lídra na slovenskom trhu. Nosnými smermi vzdelávania sú predovšetkým informačné a komunikačné systémy a technológie, mikro- a nano-elektronika, senzorika a kybernetické systémy. Uvedené smery rozvoja vedeckých aktivít FEI korešpondujú s medzinárodnými trendmi a prioritami EÚ, akými sú dátová bezpečnosť, internet-of-things, či reindustrializácia spoločnosti a inteligentný priemysel Industry 4.0.